صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين
نمايش نتايج 1 تا 10 از 23

تاپیک: مقالات پیرامون باغ ایرانی

 1. #1
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض مقالات پیرامون باغ ایرانی

  سلام
  در این تاپیک مقالاتی در مورد باغ ایرانی و مربوط به ان گذاشته میشود.
  شما نیز میتوانید در تکمیل ان کمک کنید
  باتشکر

  .
  .
  .
  علل پيدايش باغ هاي تاريخي ايران:حشمت الله متدین

  چكيده
  در سرزمين پهناور ايران باغ هايي وجود دارند كه از نقطه نظر هنر و معماري نمونه هاي با ارزشي تلقي شده و باعث ترويج هنر باغ سازيايراني در ديگر سرزمين ها و به خصوص سرزمين هاي اسلامي شده اند.
  بسياري از كتب در خصوص باغ هاي رسمي ايران نوشته ها و توصيفاتيرا به رشته تحرير درآورده اند. اما در لابه لاي كتب و مقالات ارايه شدهكمتر به چرايي پديد آمدن اين باغ ها كه اغلب در اقليم گرم و خشكايران به وجود آمده، توجه شده است. آيا تنها دليل ساخت اين باغ هاي زيبا، گريز از گرماي طاق تفرسا بوده و يا اينكه بايد به دنبال دلايل ديگري بود. سؤال اصلي اين تحقيق علل ايجاد باغ هاي تاريخي ايران است. آيا باغ ها سمبل تفكر دوران خويشند؟ آيا دستور ايجاد باغ ها علل متفاوت دارد؟ سعي در
  دسته بندي علل پيدايش اين نمونه ها از طريق كنكاش در متون قديم و جديد ضمن پيدا نمودن نقاط كور موجوديت، گامي هرچند كوچك جهت شناخت سير تحول هنر باغ سازي اين خطه مي باشد. با مطالعه انجام شده بايستي اذعان نمود كه همواره روحيه
  سلاطين و امرا در ايجاد اين باغ ها به عنوان انديشه دوران تأثير بسزائي داشته است. اما در ميان مجموعه عوامل شكل دهنده باغ ها عللي همچون ثمره داشتن و ايجاد چشم اندازهاي زيبا را مي توان از علل عمومي و بعضاً مشترك در بسياري از باغ هاي
  تاريخي دانست. در حالي كه به تبع سلايق هر دوره بعضي مواقع دليل اصلي ايجاد باغ عاملي مذهبي، گاهي تفريحي و در بسياري مواقع علتي سياسي –حكومتي داشته است.
  فايل ضميمه فايل ضميمه


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 2. تشكرها از اين پست


 3. #2
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  نقدي بر فرضيه الگوي چهارباغ در شكلگيري باغ ايراني:وحيد حيدر نتاج

  چکیده:
  باغ ايراني با تاريخ درخشان خود به عنوان يكي از بهترين الگوهايمنظرسازي، محصول تعامل سازنده انسان ايراني در مواجهه با طبيعت است .چرايي و چگونگي شكل اين پديده، محمل نظرات گوناگوني بوده است. از بينعوامل مختلف شكلگيري باغ ايراني و هندسه خاص آن، فرضيه الگويچهارباغ به عنوان يكي از مشهورترين فرضيهها شناخته شده است. اغلب نقلقولها حاكي از اين تعريف است كه چهارباغ به باغي گفته مي شود كه بهوسيله دو محور عمود بر هم به چهار قسمت با استناد به تعابير و تفاسير متعدداز عدد چهار- تقسيم ميشود؛ محورها در وسط شامل كانالهاي آب بوده و درمحل تقاطع محورها، حوض يا كوشكي تعبيه شده است. اين تعريف به عنوانريشه هندسي باغ ايراني شناخته شده و داراي بيشترين طرف دار در بينانديشمندان باغ ايراني است. الگوي چهارباغ در باغ ايراني چنان مشهور شدهاست كه بسياريازنويسندگان و محققان فعلي بدون ريشهيابي واژه و بررسيتاريخي، آن را بدون هيچ ترديدي به عنوان يك اصل پذيرفته و به كهن الگوبيان ميكنند. به جرأت ميتوان گفت اغلب نوشته هاي موجود درباره باغايراني كه منبع مطالعات دانشجويان و پژوهشگران است مؤيد نظريهچهارباغاند؛ به گونهاي كه فكر درباره باغ ايراني بدون فرم چهارباغ معناييندارد. مقاله درصدد است با بررسي و نقد آراي مختلف در اين باب، اين الگو رادر باغ ايراني به چالش كشيده و به دنبال معناي واژه چهارباغ و يافتن پاسخاين پرسش باشد كه آيا چهارباغ را ميتوان به عنوان الگوي هندسي باغ ايرانيشناخت؟
  فرضيه مقاله اين است كه واژه چهارباغ، نه دلالت بر چهاربخشي بودن باغايراني دارد و نه ميتواند توجيه كننده شكل و هندسه غالب بر باغهاي ايرانيباشد. لذا در ابتدا به تعاريف موجود در مورد چهارباغ و ريشهاي شكلگيري اينمفهوم پرداخته و در بخش بعد به بررسي تاريخي و تحليل الگوي هارباغ بهنقد نظريات موجود و بهرهگيري از روايات و اسناد متضاد به اثبات فرضيهتحقيق ميپردازيم
  فايل ضميمه فايل ضميمه


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 4. تشكرها از اين پست


 5. #3
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني براساس نظريه روانشناسي بوم شناختي:دکتر ازاده شاهچراغی


  چکیده:
  مروري بر مطالعات محققان در خصوص بازخواني و بازانديشي باغ ايراني نشان مي دهد كه تاكنون اين بررسيهاعمدتاً با دورويكرد اصلي (اول: با پيش فرض استقلال شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ )، دوم: با پيشفرض اين هماني شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ)) صورت گرفته است.
  در اين تحقيق براي تحليل فرآيند ادراك محيط باغ ايراني با استفاده از يافته هاي علم روان شناسي محيط،رويكرد سومي مد نظر است كه در آن تأثير متقابل شناسنده و باغ بر يكديگر بررسي شده و فرآيند ادراك محيطباغ ايراني با روش تكوين استقرايي و ب ه كارگيري قياسي مقوله ها انجام گرفته است . دراين راستا از نظريه هايعلوم رفتاري و نيز ادراك و شناخت اكولوژيك در فهم چگونگي ادراك محيط باغ و شناخت نظام هاي معناييآن استفاده شده است . درنتيجه با تأكيد بر اهميت نظام تمركز حواس در ايجاد خلوت مطلوب، فرآيند ادراكي"گسست محيطي- پيوست معنايي" را در باغ ايراني تبيين ميشود.
  فايل ضميمه فايل ضميمه


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 6. تشكرها از اين پست


 7. #4
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  Pdf

  شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تاثیر ان در باغ سازی ایران:دیوید استروناخ

  چکیده
  یکی از شگفتی های پاسارگاد عبارتست از باغ مستطیلی شکلی که به خوبی محفوظ مانده و به نظر میرسد که به دست کوروش بزرگ طراحی و احداث شده است.در این نوشتار به 3 مسئله عمده پرداخته میشود:انچه الهام بخش کوروش بوده د.م ساختار باغ و سوم تاثیری که این باغ بر باغ های اینده گذاشته است


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  پسورد:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 8. تشكرها از اين پست


 9. #5
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  بررسي تطبيقي راهكارهاي دستيابي به آسايش، آرامش و تفكر در باغ هاي سنتي ايران و ژاپن:فاطمه مهدي زاده سراج-عاطفه نيكوگفتار

  چکیده
  تحقيقات انجام يافته در مورد با غهاي تاريخي به طور عمده شامل نحوه شكل گيري، نوع عناصر ب هكاررفته و نحوه چيدمان و ساختار
  فضايي آنها است در حالي كه، اين مقاله قصد دارد تا علاوه بر موارد فوق به تأثيرگذاري عناصر و اجزاء و كالبد بر كاربر نيز بپردازد.
  ساخت مايه هاي دست بشر به منظور برآورده كردن نيازهاي مادي و معنوي وي بوده و طراح و سازنده با اشراف براين موضوع دست به
  خلق فضايي مي زده تا بتواند نيازهاي فطري انسان، به مانند دست يابي به آرامش، را برآورده سازد. در اين ميان، با غسازي شرقي باغ را
  فضايي مقدس مي داند و نه صرفاً زيبا و در اين رهگذار به مفاهيم بينشي در طراحي خود توجه مي كند. اين مقاله بر آن است تا دو
  نمونه از باغ هاي ايراني و ژاپني، با سابق هاي كهن و تكام ليافته طي قرون متمادي را به گونه اي تطبيقي همراه با نتيج هگيري منطقي
  به مقايسه بنشيند و با بيان اشتراكات و افتراقات آنها، شيوه هاي متفاوت طراحي جهت خلق مفهوم واحد را در انطباق با شرايط محيطي
  و فرهنگي متنوع به مكاشفه بپردازد. نتايج حاكي از آن است كه مؤثرترين راه حصول آرامش در فضا از ترجمان كالبدي اعتقادات
  مذهبي مردمان حاصل شده اگرچه در فرهنگ ها و اقليم هاي گوناگون به گونه اي متفاوت نمود يافته است.


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  پسورد:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 10. تشكر از اين پست


 11. #6
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوره صفوی
  دکتر مجتبی انصاری-هادی محمودی نژاد

  چکیده
  در انطباق باتوصیف بهشت در قران معماران مسلمان به ساخت باغ هایی در این جهان فنا پذیر پرداخته اند تا جلوه ای از جاودانگی جهان ابدی باشد.نتیجه این تحقیق نشان میدهد در طول تاریخ این گرایش وجود داشته است تا باغ هایی احداث شود که با این تعابیر برابری کند.بر این اساس در این مقاله تلاش میشود تا در رویکردی توصیفی امکان بررسی و ارزیابی تمثیلی بودن مفهوم باغ ایرانی از بهشت فراهم شود.

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  پسورد:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  ويرايش شده توسط همراهی در 2012/3/27 در ساعت 04:05 AM


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 12. تشكر از اين پست


 13. #7
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  بازشناسي و تحليل جايگاه عناصر موجود در باغ ايراني با تاكيد بر اصول ديني- آييني:احسان زماني-محمد رضا ليليان


  چكيده
  امروزه نياز جسمي و ر وحي انسان به برقراري ارتباط با طبيعت ، موجب گرديده كه درهمة جوامع، طبيعت به مثابه ميراث فرهنگي تلقي شود؛ در ميان عناصر موجود درطبيعت، آب و گياه از اهميت بيشتري نسبت به بقيه برخوردارند و همواره سايرعناصر طبيعي را تحت تأثير قرار مي دهند . تركيب هوشمندانه آب و گياه درفضاسازي باغ هاي ايراني نشان مي دهد كه هر سه رويكرد مفهومي، كاركردي وزيباشناختي به خوبي در آن رعايت شده و در واقع رمز پايداري باغ هاي ايراني تبلوراين سه مفهوم در مجموعه واحد باغ است . در واقع چنانچه در طراحي محيط زيستجايگاه اين دو عنصر به درستي انتخاب شود، محيطي پايدار و كارآمد حاصلميگردد. از اين رو در طراحي طبيعت و ساماندهي عناصرآن بايست ي به سه رويكردمذكور توجه ويژه مبذول داشت.هدف اصلي در پژوهش حاضر بيان مباني و مفاهيم ديني – آييني متبلور در ميراثكنوني باغهاي ايران است، كه به نوبه خود تأثيراتي از دوران پيش از اسلام و پس ازآن و همچنين از تفكرات آييني متفاوت در آن جلوهگر شده است؛ لكن چگونگيپيدايش اين تفكرات و ميزان يا تفاوت تأثيرگذاري انديشههاي پيش يا پس از اسلامدر باغ ايراني، مورد نظر پژوهش حاضر نبوده و هر گونه پرسش در علل پيدايش اينتفكرات نيازمند واكاوي در پژوهش هاي ديگر است. در حقيقت پژوهش حاضر بهدنبال آن است كه با ارائه مستندات و مصاديق مختلف ديني آييني و عرفاني، بدينمفهوم تاكيد نمايد كه كانسپت اصلي و ميراث موجود باغهاي ايراني، ريشه در
  تفكرات ديني و آييني مردمان اين سرزمين دارد.روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي - تحليلي و جمع آوري اطلاعات به شيوهكتابخانهاي، به همراه مطالعات ميداني بوده است.نتايج حاصل بيانگر آن است كه باغ ايراني نظامي حكيمانه و كمال گراست كه عناصرطبيعي آب و گياه را به نحوي در خود جاي داده كه نيازهاي ف يزيكياستفادهكنندگان را برآورده مي سازد، و در همان حال نيز به بعد ماوراء الطبيعه ومعنوي آن توجه شده است . همين مسئله باعث بقا و تداوم آن در طول زمان وشاخص شدن آن به صورت مجموعه اي واحد شده است . به كمك بازشناخت اينساختار مي توان در ساختن محيط زي ستي مناسب و هماهنگ با نظم موجود ، بهرهبرداري لازم را به عمل آورد

  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

  پسورد:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 14. تشكر از اين پست


 15. #8
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  تصویر باغ و عناصر منظر در قران با تاکید بر سوره الرحمن:محمدرضاپورجعفر

  چکیده
  در این مقاله ابتدا به پیشینه عناصر باغ اسلامی مانند درختٰاب و..در تمدن های گذشته به اسطوره شناسی این عناصر به مثابه عناصری در ارتباط امری قدسی پرداخته میشود.پس از ان با مطالعه بر روی دیدگاه حکمت اسلامی در مورد عناصر مذکور در قران و نمونه های اسلامی سعی شد تا به مفهوم حکمی بهشت نزدیک شده و سپس با جستجو در متن قران و توجه ویژه به سوره الرحمن،تفاسیر مربوط به این سوره مورد مطالعه قرار گرفت.
  جمع بندی انکه تصویر باغ در این سوره بر اصول و عناصر منظری خاص تکیه دارد.


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]
  پسورد:[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 16. تشكر از اين پست


 17. #9
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  شکل گیری بوستان های شهری در دوره معاصر:گذر از مفهوم باغ به پارک(با محوریت تجارب تهران):مهرداد سلطانی


  چکیده
  این نوشتار در پی چگونگی راهیابی پارک به عنوان عمده ترین فضای سبز شهری در ساختار شهرهای کشور و نسبت ان با باغ،که مفهومی شناخته شده و عمیق در فرهنگ ایران است،میباشد.در روند بررسی ها مشخص میشود که بوستان های شهری امروز ما زاییده تحولاتی در عرصه زندگی اجتماعی و شیوه باغ سازی است که همگام با سایر جنبه های معماری و شهرسازی همگام شده است اما در مراحل اغازین به دلیل عدم نیاز ساختاری وجود چنین فضاهایی تنها جنبه صوری و تجددگراسیی داشته است.


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 18. تشكرها از اين پست


 19. #10
  دستیار مدیر تالار مهندسی معماری آواتار همراهی
  رشته
  مهندسی معماری
  تاريخ عضويت
  2011/6
  امتیاز
  8873
  پست ها
  1,183

  پيش فرض

  مقالات این شماره گلستان هنر مربوط به باغ ایرانیست.

  فصلنامه گلستان هنر،پاییز87،سال چهارم،شماره11

  فهرست مطالب
  غزل باغ ایرانی:محمد بهشتی
  باغ های شیراز:پیرنیا
  طرح و طبیعت در باغ فتح اباد تبریز:کبیر صابرتعامل
  باغ و حیاط های ایرانی رویکردی به طراحی معماری معاصر
  و...
  فايل ضميمه فايل ضميمه


  [مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ][مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]

 20. تشكر از اين پست


صفحه 1 از 3 123 آخرينآخرين

تاپیک های مشابه

 1. مقالات پيرامون طراحي شهري و شهرسازي
  توسط vahid_pakrou در تالار مقالات
  پاسخ ها: 21
  آخرین ارسال: 2012/1/17, 11:57 AM
 2. واژه شناسی باغ ایرانی
  توسط marali_64 در تالار معماری منظر
  پاسخ ها: 1
  آخرین ارسال: 2010/9/22, 09:00 AM
 3. مقاله باغ ایرانی
  توسط عطر بارون در تالار معماری منظر
  پاسخ ها: 7
  آخرین ارسال: 2010/7/28, 10:28 PM

عبارت‌های مرتبط

معناگرایی درباغ ایرانی

معناگرایی در باغ ایرانی

مقاله باغ ایرانی محمد کریم پیرنیا

معنا گرایی درباغ ایرانی

معنا گرایی درباغ ارم

فایل پیدیاف عناصر باغ ایرانی

تحقیق در مورد باغ تالار

باغ گلستان تبریز تجزیه وتحلیل سایت

ثبت اين صفحه

ثبت اين صفحه

قوانين ارسال

 • شما نمی‌توانيد تاپيک جديد ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيد پاسخ ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال كنيد
 • شما نمی‌توانيدنوشته‌های خود را ويرايش كنيد
 •