فهرست حلالها و توضیحات مربوطه:

حلالهای صنایع شیمیایی

حلال ویژه
سری حلالهای 402و403و404و406و409و410
آروماتیک ها(بنزنِ ، تولوئن ، زایلین مخلوط)
آراماسول مخلوط آروماتیک های سبک وسنگین(مناسب صنایع رنگ سازی وسم سازی)
انواع برشهای هیدروکربنی ازکربن 3 الی 45 طبق سفارش
وایت اسپریت (سبکʻمتوسطʻسنگین)
انواع استرها (متیل ، اتیل وبوتیل استات)
انواع گلایکول ها (متیل ، اتیل و بوتیل)
انواع کتون ها (متیل اتیل کتونMEKʻاستن ، متیل ایزوبوتیل کتونMIBK)
استال (جایگزین مناسب استن)

نفت بی بو

حلالهای صنایع چاپ وبسته بندی
ایزوپروپیل الکل تکنیکال گرید
ایزوپروپیل الکل 99%
اتیل و بوتیل گلیکول
ایزوپروپیل دی اتر
اتیل استات
حلال مخصوص چاپ

تینرها
تینر های مخصوص رنگ های بیس کت 55 و54
تینرهای مخصوص دو جزئی 22 و 21
انواع تینر فوری لوساید 20000 و 15000
انواع تینر ممتاز 12000 و 10000
تینر شستشو و تینر 10000
تینر روغنی ممتاز 2000
تینر کوره ای ممتاز
تینر مخصوص رنگهای اپوکسی

رنگ ها
نیم پلی استر براق و مات
سیلر و کیلر مخصوص چوپ
ضد زنگ و ضد رنگ
وارنیش الکیدی
بتونه سفید مخصوص چوب
روغن بتونه سوپر جلاء
روغن الیف اعلاء

منبع:
[مشاهده ی لینک ها فقط برای اعضا امکان پذیر است. ]