سلام دوستان

اگه کسی مقاله یا مطلبی در مورد فرایندهای تخمیری فوزاریوم و فرمانتورهای آن داره لطفا اینجا قرار بده